Grażyna Króżel

Grażyna Króżel

Psycholog o specjalności klinicznej, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
W CM Unimed prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych skierowaną do pacjentów uzależnionych, współuzależnionych, syndromem DDA/DDD oraz grupową dla osób uzależnionych. Pracuję zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym psychologa.

specjalisci tło