Centrum Medyczne UNIMED

Badanie Opinii Pacjentów

W odpowiedzi na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych (Dz. U. z dnia 29 października 2015 r., poz. 67), CM UNIMED SP. Z O.O. opracował metodologię badania opinii pacjentów. Jest ona zgodna z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu.

Bloki tematyczne ujęte do pomiaru satysfakcji Pacjenta:

  • Ocena działalności rejestracji
  • Dostępność do opieki i świadczeń zdrowotnych oraz warunków oczekiwania na świadczenia
  • Oczekiwania na planowaną wizytę do lekarza
  • Ocena przebiegu wizyty u lekarza i pielęgniarki
  • Częstotliwość korzystania z usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  • Skuteczność leczenia
  • Ocena satysfakcji Pacjenta

Ankieta
Pragnąc poprawić jakość i poziom świadczonych usług medycznych,
 uprzejmie prosimy o zaznaczenie właściwej według Państwa odpowiedzi w anonimowej ankiecie opinii Pacjenta.
 
UWAGA!! Formularz jest udostępniony do wydrukowania. Nie można go wypełnić na stronie internetowej i odesłać w systemie informatycznym, ponieważ jest nieaktywny.