Jolanta Potoczek

Jolanta Potoczek

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Od 9 lat pracuje jako terapeuta uzależnień. Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej (studia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 1882), trenerem terapii i profilaktyki uzależnień behawioralnych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.Swoją pracę opieram na nurcie psychodynamicznym i systemowym. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych.

specjalisci tło