Centrum Medyczne UNIMED

Oznakowanie miejsca parkingowego - malowanie na istniejącym podłożu.

W ramach zadania zostanie oznakowane miejsce parkingowe – malowanie na istniejącym podłożu. Miejsce zostanie zlokalizowane w możliwie jak najbliżej wejścia do budynku.

Szacowany czas realizacji: od 01.04.2022 do 30.04.2022