Centrum Medyczne UNIMED

Zakup urządzeń medycznych - USG przenośne - ROZSTRZYGNIĘTE

W dniu 13.12.2021 wybrano ofertę najkorzystniejszą ze względu na zaproponowaną cenę, tj. TKMEDICAL z dn. 2021-12-10 na kwotę łączną oferty 84 000 ZŁ.

Zakupiony zostanie sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb pacjentów o szczególnych potrzebach: sprzęt przenośny, który pozwala na zbadanie pacjenta bez konieczności zmiany pozycji: USG przenośne (1 szt.)

Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 31.07.2022