Centrum Medyczne UNIMED

Zamontowanie cokolików żywicznych na drzwiach wewnętrznych gabinetów POZ

Na drzwiach wewnętrznych gabinetów POZ zostana zamontowane cokoliki żywiczne, celem zwiększenia dostępności dla osób o szczególnych potrzebach. Powyższe zastosowanie ułatwi dostęp do gabinetów osób niedowidzących, będą „ostrzegały” przed ewentualnym niebezpieczeństwem.

Szacowany czas realizacji: od 01.01.2022 do 31.10.2022