Centrum Medyczne UNIMED

Remont pochylni wraz z barierkami i schodami prowadzącymi do wejścia placówki POZ

Opis zadania:
W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont pochylni (1 szt.) wraz z barierkami (1 komplet) oraz schodami prowadzących do wejścia do Placówki POZ. Nawierzchnia pochylni zostanie wyrównana, zostanie wykonane zadaszenie zgodnie z obowiązującymi standardami oraz z zostaną zamontowane barierki.
Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 30.04.2022