Centrum Medyczne UNIMED

Opracowanie procedur postępowania w placówce POZ

Opracowanie procedur postępowania w placówce POZ dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, przede wszystkim z niepełnosprawnościami.

W ramach zadania Wnioskodawca zamierza dokonać zakupu usługi opracowania procedur postępowania w placówce POZ dostosowanych dla osób o szczególnych potrzebach. W ramach usługi zostaną opracowane procedury uwzględniające m.in. procedury przeciwpożarowe, uwzględniające pacjentów ze szczególnymi potrzebami, przede wszystkim zaś pacjentów z niepełnosprawnościami.

Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 31.11.2021