Centrum Medyczne UNIMED

Podjęcie współpracy z organizacją pozarządową reprezentującą osoby ze szczególnymi potrzebami

W ramach zadania będę prowadzone konsultacje z organizacją pozarządową reprezentującą osoby z niepełnosprawnościami w zakresie m.in. poziomu dostępności placówki, w tym sposobu wdrożenia wyników audytów, o których mowa w WO 1.1.

Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 30.11.2021