Centrum Medyczne UNIMED

Zakup usługi ankietowania wśród pacjentów ze szczególnymi potrzebami i kadry placówki

W ramach zadania zostanie zakupiona usługa ankietowania wśród pacjentów ze szczególnymi potrzebami i kadry placówki na początku oraz na zakończenie projektu
Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 31.12.2021