Centrum Medyczne UNIMED

Zakup usługi szkoleniowej dla pracowników placówki - zarządzanie przestrzeni

W ramach zadania zostanie przeprowadzony zakup 3-dniowej usługi szkoleniowej dla pracowników placówki “UNIMED” (10 osób) z zakresu uniwersalnego projektowania produktów i otoczenia z uwzględnieniem pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Szkolenie odbędzie się w formie szkolenia teoretycznego oraz warsztatów praktycznych.

Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 31.12.2022