Centrum Medyczne UNIMED

Zakup usługi szkoleniowej dla pracowników placówki - komunikacja Kadra Menadżerska

W ramach zadania zostanie przeprowadzony zakup 3-dniowej usługi szkoleniowej z zarządzania personelem dla kadry zarządzającej placówki “UNIMED” (2 osoby) w zakresie efektywnej komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym umiejętnego komunikowania zdań oraz rozumienia na czym polega efekt feedback. Specyfika komunikacji Kadra Menadżerska – Pacjent ze szczególnymi potrzebami. Szkolenie odbędzie się w formie szkolenia teoretycznego oraz warsztatów praktycznych.

Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 31.12.2022