Centrum Medyczne UNIMED

Zakup usługi szkoleniowej dla pracowników placówki - kompetencje społeczne właściwe dla komunikacji

W ramach zadania zostanie przeprowadzony zakup usługi szkoleniowej dla 10 pracowników placówki z zakresu kompetencji społecznych właściwych dla komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. Szkolenie odbędzie się w formie teoretycznej i warsztatowej.

Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 31.12.2022