Centrum Medyczne UNIMED

Zakup usługi szkoleniowej dla pracowników placówki - alternatywne metody komunikacji

W ramach zadania zostanie przeprowadzony zakup usługi szkoleniowej (10 osób) z zakresu umiejętności komunikacji w formie szkolenia teoretycznego oraz warsztatów praktycznych. Szkolenie obejmuje wykorzystanie urządzeń teleinformatycznych służących poprawie sytuacji pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 31.12.2022