Centrum Medyczne UNIMED

Zakup usługi/subskrypcji tłumacza polskiego języka migowego

Zakup usługi/subskrypcji tłumacza polskiego języka migowego (i/lub aplikacji umożliwiającej tłumaczenie online).

W ramach zadania zostanie dokonany zakup subskrypcji tłumacza polskiego języka migowego na okres realizacji projektu, tj. na okres 16 miesięcy

Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 31.12.2022