Centrum Medyczne UNIMED

Zakup, implementacja i hosting aplikacji mobilnej Informacje Medyczne - ROZSTRZYGNIĘTE

W ramach zadania zostanie dokonane uruchomienie aplikacji mobilnej Informacje Medyczne wraz z zakupem, instalacją i konfiguracją modułów dodatkowych w systemie mMedica niezbędnych do uruchomienia aplikacji mobilnej Informacje Medyczne poprawiającej dostępność usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. eWyniki Lab, mPowiadomienia, pakiet 1000 SMS, Integracji Aplikacji Mobilnych, Teleporada

Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 31.12.2022

W dniu 09.11.2021 wybrano ofertę najkorzystniejszą ze względu na zaproponowaną cenę, tj. Kadi Tomasz Kowalczyk z dn. 2021-08-11 na kwotę łączną oferty 13 577,97 zł