Centrum Medyczne UNIMED

Modernizacja sieci teleinformatycznej, teletechnicznej i energetycznej

Wykonawca w ramach projektu dokona modernizacji istniejącej sieci teleinformatycznej, teletechnicznej i energetycznej
Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 30.06.2022