Zespół terapeutyczny

Mamy przyjemność przedstawić Państwu zespół terapeutyczny naszej placówki:

 

Mgr Agata Junger-Kłosowska: Kierownik CPTU. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień PARPA, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie uzależnień behawioralnych. Od 2009 roku pracuje w Krakowskich Poradniach Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia. W naszej placówce prowadzi terapię indywidulaną i grupową kierowaną do osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. Pracuje z osobami uzależnionymi od hazardu, Internetu/komputera.

Mgr Jacek Wądzyński: Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień KBPN, pedagog, terapeuta uzależnień z wieloletnim doświadczeniem, wychowawca, autor programów psychoedukacyjnych. W naszej placówce prowadzi terapią indywidualną kierowaną od osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Mgr Lucyna Świątek: Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień PARPA, kierownik oddziału dziennego w szpitalu J. Babińskiego, psycholog kliniczny,  wykładowca w Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów Uzależnień.

Mgr Dorota Wądzyńska: Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień KBPN, pedagog po szkoleniach w zakresie terapii Gestalt, terapii psychodynamicznej, krótkoterminowej terapii par. Zdoświadczeniami w zakresie pracy z młodzieżą uzależnioną oraz osobami dorosłymi – uzależnionymi od alkoholu, narkotykówi hazardu. Z doświadczeniami w pracy z osobami współuzależnionymi oraz rodzicami nastolatków w okresie dojrzewania.

Mgr Martyna Reichman: Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień KBPN, absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej (UJ). W naszej placówce prowadzi terapię indywidualną i grupową kierowaną do osób uzależnionych do substancji psychoaktywnych, współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Candis - Indywidualny program terapii skierowany do użytkowników konopi.

Mgr Adam Wojakiewicz: Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień PARPA, psycholog. W naszej placówce prowadzi terapię indywidualną i grupową kierowaną do osób uzależnionych do substancji psychoaktywnych, współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Mgr Agnieszka Trzajna: Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień PARPA, pedagog. W naszej placówce prowadzi terapię indywidualną i grupową kierowaną do osób uzależnionych do substancji psychoaktywnych, współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz kursy reedukacyjne dla kierowców.

Mgr Monika Walas: Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień KBPN, pedagog. W naszej placówce prowadzi terapię indywidualną i grupową kierowaną do osób uzależnionych do substancji psychoaktywnych, współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Mgr Aleksandra Mocko-Rakoczy: Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień PARPA, pedagog. W naszej placówce prowadzi terapię indywidualną i grupową kierowaną do osób uzależnionych do substancji psychoaktywnych, współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. Pracuje także z osobami z deficytami słuchu - prowadzi terapię w języku migowym.

Mgr Magdalena Slawik: Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień PARPA, pedagog. W naszej placówce prowadzi terapię indywidualną i grupową kierowaną do osób uzależnionych do substancji psychoaktywnych, współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Mgr Tobiasz Palamar: Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień KBPN, psycholog. W naszej placówce prowadzi terapię indywidualną i grupową kierowaną do osób uzależnionych do substancji psychoaktywnych, współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Candis - Indywidualny program terapii skierowany do użytkowników konopi.

Mgr Sebastian Kołodziej: Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień KBPN, pedagog, pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.W naszej placówce prowadzi terapię indywidualną i grupową kierowaną do osób uzależnionych do substancji psychoaktywnych, współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Mgr Jolanta Potoczek: Specjalista Psychoterapii Uzależnień w trakcie certyfikacji, pedagog. W naszej placówce prowadzi terapię indywidualną i grupową kierowaną do osób uzależnionych do substancji psychoaktywnych, współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Krzysztof Kozerski - Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień KBPN, Specjalista problematyki HIV/AIDS. W naszej placówce prowadzi grupę nawrotów oraz kursy reedukacyjne/edukacyjne dla kierowców.

Lek. med. Monika Draszczuk: lekarz psychiatra.

_

Leave a reply