Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu

Dla kogo jest Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia do Alkoholu?

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu jest optymalnym rozwiązaniem dla osób, które mają trudności z utrzymaniem abstynencji, a także dla tych , którym zależy na jak najszybszym podjęciu leczenia i uniknięciu długiego okresu oczekiwania na miejsce w ośrodku stacjonarnym. Z uczestnictwa w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu mogą skorzystać także osoby, które są w nawrocie choroby.

Na czym polega leczenie na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia do Alkoholu?

Pacjenci realizujący program terapeutyczny Oddziału Dziennego mają zapewnione w trakcie uczestnictwa w programie:

  • udział w terapii grupowej,
  • terapie indywidualną z prowadzącym specjalistą psychoterapii uzależnień,
  • możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą,
  • obiad o godzinie 12:30,
  • możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego w czasie trwania leczenia na Oddziale Dziennym.

Program terapeutyczny Oddziału Dziennego realizowany jest przez 8 tygodni, od poniedziałku do piąteku w godzinach od 8.00 do 15.00 i zawiera zajęcia grupowe: psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne oraz treningi umiejętności psychspołecznych i arterapie.

Jak zgłosić się na oddział?

Przy przyjęciu na oddział dzienny wymagane jest skierowanie (druk dostępny TUTAJ), które traci ważność po upływie 14 dni. Skierowanie może wypisać lekarz rodzinny lub lekarz psychiatra

Po leczeniu wydajemy kartę informacyjną z przebiegu leczenia (bez względu na czas pobytu na oddziale) oraz dyplom (tylko dla osób, które ukończyły pełny cykl leczenia). Karta informacyjna i dyplom jest własnością pacjenta.

Warunkiem przyjęcia na oddział jest minimum trzydniowe utrzymywanie abstynencji lub pobyt na oddziale detoksykacyjnym.

Przyjęcia do oddziału na 8 tygodniowy cykl rozpoczynający się 1 października odbywać się będą 19 i 26 września o godzinie 8.00. 

Osoby zainteresowane powinny w tym dniu zgłosić się wraz ze skierowaniem (druk do pobrania znajduje się wyżej) na godzinę 8.00 w rejestracji oddziału ul. Młodej Polski 7.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skierowanie do Oddziału Dziennego

Regulamin Oddziału Dziennego

Harmonogram Oddziału Dziennego