Elementor #1315

Elementor #1315

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu, gdzie występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to: bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 12 644 91 33 / 12 644 93 72, 12 644 99 64, lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112, lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział tel. 12 400 20 00.

ℹ️ Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa - 800 190 590

❗️Pamiętaj❗️
🔷 W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.
🔷 Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej komunikacji.
🔷 NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie, masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.
🔷 Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!
🔷 Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
🔷 Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
🔷 Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką, kiedy kaszlesz, lub kichasz.
🔷 Nie zbliżaj się do osób chorych.