Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc

Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc

 

W okresie październik – grudzień 2018 realizujemy program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc.

Celem głównym programu jest poprawa jakości funkcjonowania w rodzinie osób stosujących przemoc, poprzez rozwijanie i utrwalanie kompetencji w zakresie komunikacji i zachowań wobec osób najbliższych, bez stosowania przemocy.

 

W ramach programu wobec uczestników zostaną zastosowane metody pracy terapeutycznej w następujących formach:

  1. Spotkania indywidualne z osobą stosującą przemoc
  2. Uczestnictwo w terapii grupowej
  3. Spotkania rodzinne

 

Adresaci:

Osoby stosujące przemoc w rodzinie wraz z otoczeniem tj. partnerkami/małżonkami uczestników. Łączna liczba uczestników: 20 osób, uwzględniając 10 osób stosujących przemoc oraz otoczenie uczestnika: 10 osób,.

 

Sposób rekrutacji do Programu:

Udział w programie poprzedzają rozmowy kwalifikujące dla osób zgłaszających się do udziału w oddziaływaniach. Na spotkanie kwalifikujące należy zgłaszać się telefonicznie 12 415 81 12, mailowo rejestracja@unimed-nzoz.pl lub osobiście w Centrum Medycznym Unimed ul. Młodej Polski 7 w Krakowie

 

 

Miejsce realizacji: Centrum Medyczne ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków