ELEKTRONICZNA REJESTRACJA DO LEKARZA SPECJALISTY

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA DO LEKARZA SPECJALISTY

Aby zarejestrować się do Lekarza Pediatry/Pulmonologa/Psychiatry proszę wypełnić poniższy formularz. Termin wizyty w przychodzi zostanie potwierdzony telefonicznie bądź mailowo przez pracownika rejestracji.

PACJENT PIERWSZORAZOWY zapisany do Poradni Pulmonologicznej za pomocą poniższego formularza ZOBOWIĄZANY JEST w ciągu 2 dni skontaktować się z rejestracją Poradni (możliwe to jest drogą e-mail, telefonicznie, osobiście, za pośrednictwem osób trzecich) aby podać niezbędne dane żądane przez NFZ konieczne do zapisu w kolejkę oczekujących:

  • nazwisko i imię,
  • pesel,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i numer lokalu)
  • rozpoznanie chorobowe lub powód przyjęcia
  • Nr Przychodni, Poradnię, Lekarza, Datę wizyty
  • telefon kontaktowy lub e-mail

Ponadto przypominamy, że pacjent pierwszorazowy zobowiązany jest w ciągu 14 dni dostarczyć oryginał skierowania. Niedopełnienie tego terminu spowoduje skreślenie z kolejki oczekujących.

Przesyłając nam dane wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.).