Terapia dzieci i młodzieży nadmiernie korzystających z komputera/internetu

Logo do projektów

Lifestyle Training - Program terapii i psychoedukacji skierowany do dzieci i młodzieży nadmierne korzystających z Internetu/komputera, ich bliskich i rodzin realizowany w placówce CM UNIMED sp. z o.o. przy ul. Młodej Polski 7 w Krakowie”.

Projekt realizowany jest w terminie 1 lipiec – 31 grudzień 2016.

Projekt terapii i psychoedukacji adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat, u których występuje problem uzależnień behawioralnych - uzależnienia od Internetu/komputera wraz z ewentualnymi innymi współistniejącymi zaburzeniami z obszaru psychopatologii dzieci i młodzieży oraz członków rodzin wyżej wymienionych osób, przede wszystkim rodziców, dziadków, rodzeństwa i opiekunów prawnych.

 

Program pomocy osobom z uzależnieniami behawioralnymi obejmuje następujące formy pracy:

  1. skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży:

- indywidualne wsparcie terapeuty,

- warsztaty umiejętności,

- grupy rozwoju osobistego,

- grupy wsparcia,

  1. skierowane do członków i rodzin:

- poradnictwo rodzinne,

- zajęcia edukacyjno-informacyjne dla rodzin i bliskich,

- konsultacje prawne.

 

W założeniu cele oddziaływań terapeutycznych mają korektywny wpływ na częstotliwość i sposób korzystania z sieci internetowej/komputera, a także zwiększają świadomość w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych.

Rekrutacja klientów odbywa się w oparciu o następujące kryteria:

  1. zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego
  2. wiek dzieci i młodzież 13 - 19 r.ż. lub członkowie i bliscy bez ograniczeń wiekowych
  3. diagnoza specjalisty psychoterapii uzależnień potwierdzająca występowanie następujących problemów:
  • osoby zagrożone innymi uzależnieniami behawioralnymi,
  • osoby z problemem innych uzależnień behawioralnych
  • osoby z innymi uzależnieniami behawioralnymi
  • członkowie rodzin i bliscy osób uzależnionych.

 

Więcej informacji o programie terapeutycznym można uzyskać osobiście w CM Unimed ul. Młodej Polski 7, telefonicznie 12 415 81 12 lub mailowo: rejestracja@unimed-nzoz.pl

 

POBIERZ FORMULARZ

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Leave a reply