Szkolenia realizowane przez PTPWS

 

Obecnie PTPWS realizuje następujące projekty:

 

Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych - program szkoleniowy adresowany do studentów Akademii Ignatianym w Krakowie (←kliknij w celu przejścia do strony projektu)

 

Praktyczne aspekty tworzenia i realizacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych – szkolenie adresowane do pedagogów realizujących programy profilaktyczne w środowisku szkolnym (←kliknij w celu przejścia do strony projektu)

 

Jak budować lokalne strategie profilaktyczne w zakresie uzależnień behawioralnych? – Szkolenie adresowane do pracowników miejskiego/gminnego ośrodka pomocy społecznej pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniem od czynności (←kliknij w celu przejścia do strony projektu)

 

PTPWS zrealizowało następujące projekty:

 

Klub Abstynenta "Pod Mocnym Aniołem" (←kliknij w celu przejścia do strony projektu)

Leave a reply