Formularze zgłoszeniowe i materiały dla Uczestników szkoleń realizowanych przez PTPWS

 

Poniżej mogą Państwo pobrać formularze oraz materiały związane ze szkoleniem, w którym Państwo uczestniczą lub chcą uczestniczyć.

 

Formularze zgłoszeniowe:

 

Praktyczne aspekty tworzenia i realizacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych – szkolenie adresowane do pedagogów realizujących programy profilaktyczne w środowisku szkolnym: POBIERZ FORMULARZ

 

Jak budować lokalne strategie profilaktyczne w zakresie uzależnień behawioralnych? - szkolenie adresowane do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniem od czynności: POBIERZ FORMULARZ

 

Materiały:

 

Praktyczne aspekty tworzenia i realizacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych – szkolenie adresowane do pedagogów realizujących programy profilaktyczne w środowisku szkolnym: POBIERZ MATERIAŁY

 

Leave a reply