Psychoterapia

ODDZIAŁ DZIENNY LECZENIA UZALEŻNIEŃ BEZPŁATNA PSYCHOTERAPIA   w ramach kontraktu z NFZDla kogo jest Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia do Alkoholu?

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu jest optymalnym rozwiązaniem dla osób, które mają trudności z utrzymaniem abstynencji, a także dla tych , którym zależy na jak najszybszym podjęciu leczenia i uniknięciu długiego okresu oczekiwania na miejsce w ośrodku stacjonarnym. Z uczestnictwa w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu mogą skorzystać także osoby, które są w nawrocie choroby.

Na czym polega leczenie na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia do Alkoholu?

Pacjenci realizujący program terapeutyczny Oddziału Dziennego mają zapewnione w trakcie uczestnictwa w programie:

 • udział w terapii grupowej,
 • terapie indywidualną z prowadzącym specjalistą psychoterapii uzależnień,
 • możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą,
 • obiad o godzinie 12:30,
 • możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego w czasie trwania leczenia na Oddziale Dziennym.

Program terapeutyczny Oddziału Dziennego realizowany jest przez 8 tygodni, od poniedziałku do piąteku w godzinach od 8.00 do 15.00 i zawiera zajęcia grupowe: psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne oraz treningi umiejętności psychspołecznych i arterapie.

Jak zgłosić się na oddział?

Przy przyjęciu na oddział dzienny wymagane jest skierowanie (druk dostępny TUTAJ), które traci ważność po upływie 14 dni. Skierowanie może wypisać lekarz rodzinny lub lekarz psychiatra

Po leczeniu wydajemy kartę informacyjną z przebiegu leczenia (bez względu na czas pobytu na oddziale) oraz dyplom (tylko dla osób, które ukończyły pełny cykl leczenia). Karta informacyjna i dyplom jest własnością pacjenta.

Warunkiem przyjęcia na oddział jest minimum trzydniowe utrzymywanie abstynencji lub pobyt na oddziale detoksykacyjnym.

Przyjęcia do oddziału na 8 tygodniowy cykl rozpoczynający się 1 października odbywać się będą 19 i 26 września o godzinie 8.00. 

Osoby zainteresowane powinny w tym dniu zgłosić się wraz ze skierowaniem (druk do pobrania znajduje się wyżej) na godzinę 8.00 w rejestracji oddziału ul. Młodej Polski 7.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skierowanie do Oddziału Dziennego

Regulamin Oddziału Dziennego

Harmonogram Oddziału Dziennego

 

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

BEZPŁATNA PSYCHOTERAPIA DLA OSÓB ZAMELDOWANYCH NA TERENIE MIASTA KRAKÓW  w ramach kontraktu z Gminą Miejską Kraków

Poradnia jest czynna:

poniedziałek 8.00 - 20.00

wtorek 8.00 - 20.00

środa 8.00 - 20.00

czwartek 8.00 - 20.00

piątek 8.00 - 20.00

sobota 8.00 - 16.00

Oferujemy profesjonalną i bezpłatną psychoterapię oraz  konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) oraz uzależnionych behawioralnie (hazard, seks, zakupy, praca, Internet/komputer) i członków ich rodzin – osób współuzależnionych oraz osób z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika.

Tryb przyjęcia – bez skierowania, osoby zameldowane na terenie Krakowa – bezpłatnie. Rejestracja telefoniczna lub osobista w godzinach otwarcia poradni.

Oferta terapeutyczna – CPTU realizuje program terapeutyczny dla osób szkodliwie pijących, uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz czynności, osób współuzależnionych oraz osób z syndromem dorosłych dzieci alkoholików. Świadczenia realizowane są w formie terapii indywidualnej i grupowej.

W chwili obecnej CPTU realizuje następujące grupy terapeutyczne:

 • Grupa motywacyjna dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie;
 • Grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie;
 • Grupa redukcji szkód dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych;
 • Grupa terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików;
 • Grupa psychoedukacyjną dla osób współuzależnionych;
 • Grupy treningowe dla osób uzależnionych;

Pacjenci zameldowani na terenie Gminy Miejskiej Kraków mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy CPTU. W tym celu należy okazać ważny dokument potwierdzający zameldowanie na terenie miasta Gminy Miejskiej Kraków.

TERAPIA PRYWATNA

W naszej placówce oferujemy także możliwość podjęcia psychoterapii osobom, które nie są zameldowane na terenie Miasta Krakowa. Rejestracji dokonać można telefonicznie bądź osobiście w godzinach otwarcia poradni.

Poniżej znajduje się cennik usług prywatnych z zakresu terapii uzależnień:

 1. Wizyta diagnostyczna – terapia uzależnień dzieci i młodzież – 100 zł
 2. Wizyta diagnostyczna – terapia uzależnień dorośli – 100 zł
 3. Sesja indywidualna – terapia uzależnień dzieci i młodzież – 80 zł
 4. Sesja indywidualna – terapia uzależnień dorośli – 90 zł
 5. Sesja psychoterapii rodzinnej – 120 zł
 6. Sesja psychoterapii grupowej – 25 zł
 7. Sesja psychoterapii par – 120 zł

Leave a reply