Program terapeutyczno – edukacyjny dla osób z uzależnieniami behawioralnymi.

Celem projektu było zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskim i rodzinom, poprzez realizację w okresie marzec - grudzień 2014 r. w placówce SNZOZ Unimed przy ul. Młodej Polski 7 w Krakowie projektu terapeutyczno-konsultacyjnego. Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Małopolski w wieku powyżej 13 r.ż., u których zdiagnozowane zostało uzależnienie od hazardu, uzależnienie od hazardu  z innymi współistniejącymi zaburzeniami, inne uzależnienia behawioralne oraz członkowie rodzin i bliscy osób uzależnionych. W realizacji ramach projektu realizowane było wsparcie w formie zajęć edukacyjno-informacyjnych przeznaczonych dla młodzieży, poradnictwa rodzinnego, interwencji kryzysowych, krótkich interwencji, konsultacji prawnych, doradztwa finansowego i socjalnego. Specjaliści zaangażowani w projekt mieli możliwość skorzystania zarówno z superwizji indywidualnych  jak i zespołowych. Z udziału w programie skorzystało około 80 osób.