PROGRAM CANDIS 2017

W okresie maj - grudzień 2017 realizowaliśmy:

Kompleksowy program terapii kierowany do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich realizowany w Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym CM UNIMED sp. z o.o., ul. Lubelska 4/2 w Krakowie

Głównym celem projektu jest zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania wśród odbiorców programu.


Program opierał się na następujących działaniach skierowanych bezpośrednio do adresatów programu:


  1. Osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi:

- sesjach diagnostycznych z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień; Realizowane są w  CENTRUM TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWYM UNIMED ul. Lubelska 4/2 w Krakowie w każdy czwartek g. 15.00 – 20.00

- realizacji programu Candis zgodnie z założeniami i podręcznikiem programu Candis przez realizatorów posiadających certyfikat uprawniający do prowadzenia programu; Realizowane są w  CENTRUM TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWYM UNIMED ul. Lubelska 4/2 w Krakowie w każdy czwartek g. 15.00 – 19.00

- pogłębionych oddziaływaniach psychoterapeutycznych indywidualnych i grupowych; Realizowane są w  CENTRUM TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWYM UNIMED ul. Lubelska 4/2 w Krakowie w każdy poniedziałek g. 15.00 – 20.00

- poradnictwie prawnym; Realizowane jest w  CENTRUM TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWYM UNIMED ul. Lubelska 4/2 w Krakowie w każdy wtorek g. 8.00 – 13.00

- poradnictwie socjalnym; Realizowane jest w  CENTRUM TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWYM UNIMED ul. Lubelska 4/2 w Krakowie w każdy wtorek g. 8.00 – 13.00

- konsultacjach psychiatrycznych; Realizowane są  w  CENTRUM TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWYM UNIMED ul. Lubelska 4/2 w Krakowie co drugi poniedziałek g. 16.00 – 20.00


  1. Członków rodzin i bliskich osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi:

- wsparciu psychologicznym skierowanym do rodzin i bliskich; Realizowane jest w  CENTRUM TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWYM UNIMED ul. Lubelska 4/2 w Krakowie w każdy wtorek g. 8.00 – 13.00

- sesjach terapii rodzin/par; Realizowane są w  CENTRUM TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWYM UNIMED ul. Lubelska 4/2 w Krakowie w każdy piątek g. 9.00 – 14.00

- poradnictwie prawnym; Realizowane jest w  CENTRUM TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWYM UNIMED ul. Lubelska 4/2 w Krakowie w każdy piątek g. 9.00 – 14.00

- poradnictwie socjalnym; Realizowane jest w  CENTRUM TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWYM UNIMED ul. Lubelska 4/2 w Krakowie w każdy wtorek g. 8.00 – 13.00

W ramach projektu zostanie przeprowadzona ewaluacja procesu oraz ewaluacja wyników. Monitorowanie i ewaluacja programu Candis odbywać się będzie na podstawie przekazanych ankiet ewaluacyjnych we współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomani.


Program skierowany był do:

- osób powyżej 16 roku życia używających przetworów konopi w sposób problemowy, w tym osób zgłaszających się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;

- rodzin i bliskich osób używających przetworów konopi.


Program CANDIS jest rekomendowany i promowany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani.

Program CANDIS jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Leave a reply