Profilaktyka

Programy profilaktyczne i zdrowotne

Profilaktyka to istotny element ochrony zdrowia, ponieważ zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, odpowiednie postępowanie zdrowotne może zapobiec wielu chorobom, w tym groźnym chorobom cywilizacyjnym, takim jak nowotwory, choroby układu krążenia, czy schorzenia związane z nadużywaniem alkoholu i paleniem papierosów.

 

CM UNIMED uczestniczy w licznych programach prozdrowotnych współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Gminę Miejską Kraków.

Programy finansowane przez NFZ