Praktyczne aspekty tworzenia i realizacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych – szkolenie adresowane do pedagogów realizujących programy profilaktyczne w środowisku szkolnym

 

Logo do projektów

 

Praktyczne aspekty tworzenia i realizacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych – szkolenie adresowane do pedagogów realizujących programy profilaktyczne w środowisku szkolnym

 

Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu rozpoczyna rekrutację do projektu „Praktyczne aspekty tworzenia i realizacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych – szkolenie adresowane do pedagogów realizujących programy profilaktyczne w środowisku szkolnym”współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy pedagogów w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych, w tym w szczególności uzależnienia od Internetu. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 8 cykli szkoleń dla 8 grup uczestników (ok. 20 osób/grupa), po 32 godziny każdy, łącznie 256 godziny szkoleń. Szkolenia składać się będą z 4 bloków tematycznych:

 

  1. Uzależnienia behawioralne (etiologia, mechanizmy uzależnienia, objawy, funkcjonowanie psychospołeczne, skutki),
  2. Rozpoznawanie i diagnoza uzależnień behawioralnych,
  3. Koncepcje i metody profilaktyki uzależnień behawioralnych (poziomy profilaktyki, strategie profilaktyczne, czynniki chroniące i czynniki ryzyka, standardy profilaktyczne),
  4. Przegląd programów profilaktycznych (Unplugged, Stawiam na siebie, Hazard – zmniejszyć ryzyko, Facing the odds, The mathematics of gambling and other risks, Trening zarządzania sobą, Game Control, Trening umiejętności życiowych, Jak żyć z ludźmi, Owce w sieci, Trening kompetencji cyfrowych).

 

Zajęcia w roku 2016 zaplanowane zostały w następujących terminach:

Grupa 1 – 3,4,5,6 luty 2016

Grupa 2 – 9,10,11,12 marzec 2016

Grupa 3 – 6,7,8,9 kwiecień 2016

Grupa 4 – 11,12,13, 14 maj 2016

Grupa 5 – 8,9,10,11 czerwiec 2016

Grupa 6 – 21,22,23,24 wrzesień 2016

Grupa 7 – 12,13,14,15 październik 2016

Grupa 8 – 16,17,18,19 listopad 2016

 

Miejsce szkolenia: ul. Stradomska 1, 30 – 108 Kraków

 

W każdym dniu szkolenia przewidziany jest obiad i przerwy kawowe.

 

Koszt udziału w szkoleniu: 100 zł/osoba

 

Więcej informacji na stronie www.ptpws.pl lub w biurze projektu ul. Młodej Polski 7 31-130 Kraków

 

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce: "Formularze zgłoszeniowe" oraz w załączniku) i odesłanie go na adres ptpws.szkolenie@gmail.com lub dostarczenie do Biura projektu: ul. Młodej Polski 7, Kraków; od poniedziałku do środy w godzinach 10-14. O przyjęciu na szkolenie będziemy informować na bieżąco.

 

POBIERZ FORMULARZ

 

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc na szkoleniu pod uwagę brana będzie liczba punktów uzyskanych w ramach kryteriów dodatkowych. Na liście osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu w pierwszej kolejności znajdą się osoby spełniające kryterium dostępu z największą liczbą punktów. Przy większej liczbie zgłoszeń tworzona będzie lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej będą mogły skorzystać ze szkolenia w przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych uczestników, będą także brane pod uwagę przy tworzeniu listy na kolejny termin szkolenia.

 

Szkolenie realizowane będzie przez doświadczonych certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień.

Zapraszamy!

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Leave a reply