Ochrona danych

Ochrona danych

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby Pacjenci korzystający ze świadczeń zdrowotnych w CM UNIMED sp. z o.o. wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza ich dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (tzw. RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Informacja dla pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w CM UNIMED sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem danych pacjentów jest CM UNIMED sp. z o.o. ul. Młodej Polski 7 30-131 Kraków

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych jest dostępny za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e-mail: boz@unimed-nzoz.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika