Kursy Edukacyjne dla Kierowców

którzy prowadzili auto w stanie nietrzeźwości i potrzebują zaświadczenie o udziale w programie edukacyjnym do przedłożenia w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy (ul. Zygmunta Augusta 1, Kraków).

 

W FORMIE:

dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupie (do 15 uczestników), obejmujących tematykę określoną  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku:

- wpływ alkoholu i innych środków psychoaktywnych na prowadzenie pojazdu;

- powody prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości;

- problemy związane z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;

- metody autodiagnozy sposobu używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;

- odpowiedzialność osoby kierującej pojazdem;

- skuteczne sposoby przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

 

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA:

17.02.2018 (10.00-15.00) i 18.02.2018 (10.00-15.00).

 

ZAPISY

prowadzi rejestracja Ośrodka (tel. 12 637 08 49, mail rejestracja@unimed-nzoz.pl).

Więcej informacji - https://kursyreedukacyjne.wordpress.com/

 

WARUNKI UDZIAŁU I OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA:

- zapisanie się na zajęcia (decyduje kolejność zgłoszeń)

- uiszczenie opłaty 400 zł po potwierdzeniu zapisu przez rejestrację
(na konto: CM UNIMED ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków, nr konta 14 1910 1048 2124 6459 9435 0001, w tytule przelewu: imię i nazwisko kurs edukacyjny)

Leave a reply