Jestem studentem. Kto może zgłosić mnie do ubezpieczenia?

a)      Twoi rodzice lub opiekunowie prawni – jako  członka rodzinny.

b)      Szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie – pod warunkiem, że uczysz się na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złożysz oświadczenie, że nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Oferta: Lekarz dla studenta