Jak sprawdzić czy jestem ubezpieczony?

Wystarczy, ze pojawisz się w przychodni w celu rejestracji na wizytę lekarską i pracownicy rejestracji na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość sprawdzą w systemie eWUŚ czy jesteś ubezpieczony.

eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem ubezpieczonych (CWU). Od 1 stycznia 2013 r. każdy może potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Oferta: Lekarz dla studenta