dostępność plus

CM UNIMED sp. z o.o. jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 585 975,96 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób
ze szczególnymi potrzebami.

 

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki, latwiej dostać się do gabinetów lekarski i zabiegowych, czy umówic wizytę on-line.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.


Przetargi

Oferty

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami w którymś z powyższych zakresów prosimy o przesyłanie oferty na adres mailowy: boz@unimed-nzoz.pl, tytułem PRZETARG – DOSTĘPNOŚĆ PLUS.