Spirometria

Pracownia Spirometryczna zajmuje się wykonywaniem badań na rzecz Pacjentów Poradni Pulmunologicznej oraz Poradni Lekarza Rodzinnego. Dodatkowo Pracownia Spirometryczna wykonuje odpłatne badania spirometryczne na rzecz innych Porani Medycznych, które podpisały z naszą Przychodnią stosowne umowy.

 

W ramach prowadzonej Pracowni Spirometrycznej doświadczony i wykwalifikowany personel wykonuje badania spirometryczne przy użyciu specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.

Leave a reply