Zespół Pielęgniarski

Monika Makowska - Pielęgniarka zajmująca się wsparciem dla Pulmunologicznego Zespołu Lekarskiego, w której zakresie obowiązków mieszczą się również badania spirometryczne oraz inne badania i ćwiczenia oddechowe pacjentów Poradni Pulmunologicznej. Pani Henryka ma również pieczę nad Poradnią Domowego Leczenia Tlenem działającą przy Poradni Pulmunologicznej.

 

Marzena Fremel - Pielęgniarka zajmująca się wsparciem dla Zespołu Lekarzy Rodzinnych. Pani Magdalena posiada wysokie kwalifikacje potwierdzone licznymi kursami i szkoleniami. W zakresie obowiązków Pani Magdaleny mieszczą się min. punkt pobrań, badania EKG oraz krzewienie profilaktyki u Pacjentów Poradni. Dodatkowo Pani Magdalena posiada doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z procesem badań klinicznych.

 

Lucyna Czaja - doświadczona Pielęgniarka zajmująca się wsparciem dla Zespołu Lekarzy Rodzinnych. Pani Lucyna posiada wysokie kwalifikacje potwierdzone licznymi kursami i szkoleniami oraz długoletnią praktyką na wymagającym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie. Do obowiązków Pani Lucyny należą min. szczepienia, gabinet zabiegowy, wsparcie lekarza w kontaktach z najmłodszymi pacjentami.

 

Leave a reply