Czy w przychodni otrzymam zwolnienie lekarskie?

Wszyscy lekarze przyjmujący pacjentów w CM UNIMED są uprawnieni do wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy/nauki.

 

Oferta: Lekarz dla studenta