Dokumenty prawne dla Pacjenta

Szanowny Pacjencie,

zapraszamy do zapoznania się z dokumentami określającymi zasady funkcjonowania Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień:

 

Prawa i obowiązki Pacjenta CPTU

(↑kliknij podkreślony tekst powyżej w celu wyświetlenia)

 

Regulamin porządkowy CPTU

(↑kliknij podkreślony tekst powyżej w celu wyświetlenia)

 

Przyjmowanie skarg i wniosków Kierownik CPTU

(↑kliknij podkreślony tekst powyżej w celu wyświetlenia)

 

Lista procedur leczniczych CPTU wymagających odrębnej zgody Pacjenta

(↑kliknij podkreślony tekst powyżej w celu wyświetlenia)

Leave a reply