Wieczorowy oddział leczenia uzależnienia od alkoholu - świadczenia odpłatne

Oferta wieczorowego oddziału leczenia uzależnienia od alkoholu dedykowana jest do osób uzależnionych od alkoholu, którym z różnych względów trudno zdecydować się na terapię w oddziale stacjonarnym czy tradycyjnym oddziale dzienny. 

Terapia w oddziale wieczorowym nie wymaga od Pacjentów tego aby na czas terapii zrezygnowali ze swoich obowiązków zawodowych. Jest to rozwiązanie pośrednie i kompromisowe. Pozwala na pracę zawodową jednocześnie umożliwiając udział w terapii, która jest zdecydowanie bardziej intensywna niż ta realizowana w formie ambulatoryjnej w przychodni.

Zajęcia w oddziale wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku, codziennie od godziny 16:00 do 20:00. Czas realizacji programu terapeutycznego obejmuje osiem kolejnych tygodni. Oddział dzienny zlokalizowany jest kameralnej kamienicy przy ul. Urzędniczej 29 w Krakowie.

W weekendy natomiast realizowane są dodatkowe spotkania w ramach terapii par oraz zajęcia dedykowane osobom współuzależnionym i członkom rodzin osób uzależnionych.

Rozpoczęcie terapii na oddziale wieczorowym poprzedzone jest kilkoma indywidualnymi sesjami diagnostycznymi (od dwóch do trzech). Przeprowadzana jest diagnoza nozologiczna uzależnienia od alkoholu i jego zaawansowania, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o adekwatności przyjęcia do tego programu terapii oraz diagnoza problemowa, ukierunkowana na rozpoznanie, zrozumienie i uporządkowanie problemów, jakich dana osoba doświadcza w różnych, istotnych obszarach codziennego życia, które na ogół stanowią konsekwencje uzależnienia. Diagnoza problemowa stanowi punkt wyjścia dla skonstruowania osobistego planu terapii, który realizowany będzie w oddziale wieczorowym.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy podejmowana jest decyzja o zasadności rozpoczęcia terapii w oddziale.

Po zakwalifikowaniu do programu terapeutycznego w ramach Oddziału Wieczorowego, każdy pacjent zobligowany jest także do odbycia wstępnej konsultacji psychiatrycznej, której celem jest diagnoza ewentualnie współistniejących zaburzeń psychicznych oraz rozważenie konieczności/przydatności włączenia oddziaływań farmakologicznych do całościowego programu psychoterapii. Dodatkowo każdy Pacjent pozostaje pod kontrolą lekarza psychiatry przez cały okres pobytu w oddziale. Konsultacje z lekarzem psychiatrą odbywają się raz w tygodniu.

Terapia w oddziale dziennym realizowana jest przede wszystkim w formie terapii grupowej. Terapia grupowa stanowi różnego rodzaju spotkania realizowane w grupie osób borykających się z problemem uzależnienia, które mają charakter edukacyjny i treningowy, wyposażając w wiedzę i umiejętności przydatne w utrzymywaniu abstynencji od alkoholu. Nacisk na rozwijanie niezbędnych i przydatnych umiejętności praktycznych w relatywnie krótkim okresie trwania terapii, wydaje się być czymś, co wyróżnia tę ofertę spośród innych ofert terapeutycznych tego typu. Niewątpliwie do zalet takiej formy należy możliwość pozostania w swoim środowisku i dokonywania zmian bezpośrednio w trakcie trwania terapii.

W trakcie terapii każdy Pacjent realizuje także spotkania indywidualne z terapeutą prowadzącym, podczas których omawiane będą wnoszone przez Pacjenta problemy.

W ramach tej oferty znajdują się także rodzinne spotkania terapeutyczne, których celem jest rozpoznanie wzajemnych związków sytuacji rodzinnej i nadużywania alkoholu, co przyczynić się może do poprawy skuteczności oddziaływań terapeutycznych. Spotkania rodzinne odbywać z udziałem osoby będącej Pacjentem Oddziału bądź z samymi członkami rodziny lub osobami bliskimi.

Procedura zapisu

Aby zapisać się na spotkanie diagnostyczne zadzwoń +48 12 352 23 31 lub napisz mail groble@unimed-nzoz.pl

UWAGA! we wrześniu i październiku 2021 spotkania diagnostyczne do oddziału wieczorowego są bezpłatne!

SPOTKANIA DIAGNOSTYCZNE REALIZOWANE SĄ W SIEDZIBIE ODDZIAŁU WIECZOROWEGO UL. URZĘDNICZA 29 W KRAKOWIE

Szybka rejestracja

+48 12 352 23 31

Zadzwoń aby umówić termin wizyty

Nasi specjaliści

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Od 13 lat pracuję z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz z członkami ich rodzin.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Nowohuckim Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień „Pema” w Krakowie, Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei w Krakowie.


Od 2013 jestem kierownikiem największej krakowskiej poradni leczenia uzależnień finansowanej ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz kierownikiem jednego z trzech działających na terenie Krakowa oddziału dziennego leczenia uzależnienia od alkoholu finansowanego ze środków NFZ. Jestem autorką programów terapeutycznych realizowanych w powyższych placówkach, których średniorocznie korzysta około 600 osób uzależnionych, członków ich rodzin i osób bliskich.


Od wielu lat przekładam na rzeczywistość swoje autorskie pomysły terapeutyczne w postaci projektów które z powodzeniem finansuje Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Gmina Miejska Kraków czy Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Napisałam i zrealizowałam ponad 60 różnych projektów z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień.


W ramach studiów doktoranckich na UJ opublikowałam szereg artykułów naukowych z zakresu uzależnień behawioralnych.


Jestem także autorką cyklu szkoleń z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych które realizowane są w ramach toku studiów od 2013 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Akademii Ignatianum.


Od 2013 roku zajmuję się bez przerwy w sposób praktyczny diagnozą osób uzależnionych. Prowadzę także terapię indywidualną i grupową skierowaną do osób uzależnionych, współuzależnionych i osób z syndromem DDA.

Ważne informacje

 

 

TERAPIA W ODDZIALE WIECZOROWYM – TYDZIEŃ

1 000zł

za opłatę z góry za minimum 4 tygodnie – 10%

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Personelu wprowadzono następujące zasady:

  • obowiązkowo należy założyć maseczkę zakrywającą usta i nos
  • należy postępować zgodnie z poleceniami personelu przychodni
  • do przychodni nie można wprowadzać rowerów, hulajnóg itp. Przed przychodnią zamontowane są stojaki do których należy przypiąć pojazd
  • do przychodni nie można wjeżdżać na rolkach, deskorolkach itp.
  • do przychodni nie można wprowadzać zwierząt
  • na terenie przychodni nie można palić papierosów i spożywać alkoholu
  • do przychodni nie można wnosić przedmiotów niebezpiecznych.