Program Ograniczania Picia

Program Ograniczania picia opracowany został w 2016 roku przez Zespół Doradców Dyrektora PARPA do spraw lecznictwa odwykowego w oparciu o wysokie standardy
i najnowszą wiedzą medyczną dotyczącą uzależnień, zgodnie z zaleceniami Europejskiej Deklaracji w Sprawie Alkoholu.

 

Program skierowany jest przede wszytskim do osób, którym zostało zatrzymane prawo jazdy za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Polega na oddziaływaniach indywidualnych i/lub grupowcyh nakierowanych na wypracowanie zdyscyplinowanego wzoru konsumpcji alkoholu, zgodnego z ustalonym wspólnie z terapeutą planem picia, zawierającym zestaw zasad dotyczących używania alkoholu (ilość, częstość, kontekst, czas i miejsce).

Grupy odbiorców:

– osoby pijące alkohol szkodliwie,

– osoby uzależnione od alkoholu, szczególnie:

  • bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu,
  • nie akceptujące trwałej abstynencji jako celu terapii,
  • w początkowej fazie uzależnienia,
  • z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia,
  • doświadczające mniejszej ilości problemów związanych z piciem,
  • lepiej funkcjonujące społecznie,
  • młodsze.

Szybka rejestracja

(12) 415 81 12

Zadzwoń i zapisz się na wizytę diagnostyczną

Szczegółowe informacje

Udział w Programie Ograniczania Picia rozpoczyna się do wizyty diagnostycznej podczas której Pacjent kwalifikowany jest do udziału w programie. Kolejne postawiona diagnoza weryfikowana jest przez lekarza podczas wizyty psychiatrycznej. Jeśli w procesie diagnozy nie zaistnieją przesłanki wykluczające Pacjenta z udziału w Programie Ograniczania Picia bierze on udział w spotkaniach indywidualnych i/lub grupowych ze Specjalistą Psychoterapii Uzależnień.Program realizowany jest podczas 6-8 spotkań, które odbywają się z częstotoliwością 1raz/tydzień. Ilość spotkań zależy od wskazań terapeuty prowadzącego.

Zawartość merytoryczna Programu Ograniczania Picia:

1.      Rozpoznanie aktualnego wzoru picia (ilość, częstość, kontekst, konsekwencje, czas, miejsce).

2.      Wybór celu pracy terapeutycznej.

3.      Zaplanowanie zmiany.

4.      Monitorowanie sytuacji związanych z piciem i zmianą oraz wzmacnianie samoskuteczności.

5.      Zapobieganie powrotom do destrukcyjnego wzoru picia.

6.      Utrwalanie i monitoring wprowadzanych zmian.

Koszt udziału w programie wynosi 600 zł za wszytskie opisane wyżej wizyty, płatne  z góry za całość wizyt.

Cennik

Program Ograniczania Picia600 zł

Dokumenty

Zostaw wiadomość

Nasi Specjaliści

certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień
Magdalena Biłko
Katarzyna Siedlaczek
Sebastian Kołodziej
Agata Junger-Kłosowska

Harmonogram Przyjęć