Podstawowa opieka zdrowotna

Do Państwa dyspozycji oddajemy świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.  

Lekarz POZ
Deklaracja do pobrania

Co zaoferuje lekarz POZ?
Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad ubezpieczonym oraz koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny. Jeśli pacjent czegoś nie rozumie odnośnie leczenia, może porozmawiać o tym z lekarzem POZ. Jeśli stan zdrowia pacjenta wymaga dalszych badań i leczenia u lekarza specjalisty, lekarz POZ wyda konieczne skierowania.
SKŁADAJĄC DEKLARACJE WYBIERZ:
DLA DOROSŁYCH:
DR BOŻENA LUDWIN
DR MAŁGORZATA KITA
DLA DZIECI:
DR ALEKSANDRA PACUŁA

Pielęgniarka POZ
Deklaracja do pobrania

Jak pomoże pielęgniarka POZ?
Pielęgniarka POZ planuje i realizuje opiekę pielęgniarską w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych. Na podstawie zleceń lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wykonuje zastrzyki i zabiegi w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta.

SKŁADAJĄC DEKLARACJE WYBIERZ:
DLA DOROSŁYCH I DZIECI
PIELĘGNIARKA ANNA KUBICA
PIELĘGNIARKA ANNA LITEWKA

Położna POZ
Deklaracja do pobrania

Znasz kompetencje położnej POZ?
Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia. Druga grupa jej pacjentów to noworodki do 2 miesiąca życia.


SKŁADAJĄC DEKLARACJE WYBIERZ:
POŁOŻNA ANNA ZAMARSKA-KOCZUR

Procedura składania deklaracji

W naszej placówce możecie Państwo wybrać swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę i położną POZ. 

Deklaracje możecie Państwo złożyć:

Rejestracja

12 415 81 12

Zapraszamy do kontaktu w godzinach od 8.00 do 18.00

Nasi Specjaliści

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Od początku moja praca za-wodowa związana była z chorobami układu oddechowego i gruźlicą. Zaczynałam jako lekarz stażysta w Od-dziale Chorób Płuc KKS im. Jana Pawła II. Tam też uzyskałam specjalizacją z zakresu chorób płuc. Kolejnym miejscem mojej pracy była i jest do dzisiaj od kilkudziesięciu lat Poradnia Specjalistyczna Gruźlicy i Chorób Płuc. Jestem też od wielu lat kierownikiem tej placówki, co stanowiło asumpt do uzyskania specjalizacji w zakresie organizacji ochrony zdrowia. Od kilku lat pracuję także jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a od kilkunastu lat jestem specjalistą medycyny rodzinnej.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jestem absolwentem CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po odbyciu rocznego stażu
podyplomowego rozpocząłem pracę jako lekarz POZ, aby pół roku później zacząć specjalizacje z
medycyny rodzinnej. Celem zdobycia doświadczenia rozpocząłem także pracę w kilku poradniach
opieki całodobowej.
W pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej imponuje mi szybka dostępność do lekarzy, co
pozwala towarzyszyć pacjentowi w jego często pierwszym spotkaniu z opieka zdrowotną i tym
samym umożliwia rozpoczęcie diagnostyki i leczenia.
Aktualnie pracuję jako lekarz POZ w przychodniach i opiekach całodobowych na terenie
Małopolski przyjmując zarówno dzieci jak pacjentów dorosłych oraz kontynuuję szkolenie
specjalizacyjne.

Jestem Absolwentką Dniepropietrowskiej Akademii Medycznej. Specjalizację z alergologii uzyskałam na Donieckim Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. М.Gorkiego MOZ. Posiadam nostryfikację dyplomu.

Mam ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe w diagnozowaniu i leczeniu chorób alergologicznych u dorosłych i dzieci już od 1 roku życia. Posiadam doświadczenie zarówno w pracy na oddziałach, jak i w poradniach alergologicznych.

Obecnie pracuję w Poradni Dermatologii Alergologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

W swojej codziennej praktyce zawodowej zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób o podłożu alergicznym – alergii pokarmowych, alergii kontaktowanych, alergii wziewnych, alergii iniekcyjnych i innych.

Wykonuje testy alergiczne – naskórkowe testy płatkowe (NTP), skórne testy punktowe (STP), badania z krwi.

Specjalizuje się w immunoterapii alergenowej, czyli odczulaniu. Kwalifikuje pacjentów do tej terapii.

Kieruję również pacjentów na badania spirometryczne – jedno z najważniejszych badań pozwalających na dokładną ocenę czynności płuc i ustalam z pacjentem ścieżkę leczenia.

Regularnie biorę udział w szkoleniach, konferencjach naukowych i zjazdach alergologicznych i pulmonologicznych.

Uczestniczyłam w licznych sympozjach i kongresach dotyczących diagnostyki i leczenia chorób alergicznych.

Jestem członkiem Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej/ European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)

Jestem lekarzem pediatrą z powołania. Kocham dzieci i zawsze marzyłam żeby zajmować się ich leczenie. Ponadto sama jestem rodzicem i dlatego rozumiem niepokój, lęk i troskę rodziców, gdy ich dziecko jest chore.

Ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w 2009r, Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pediatrii odbyłam na Oddziale Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. uzyskując tytuł Specjalisty Pediatrii w 2019 r.

Zawartość przełącznika

Jestem lekarzem pediatrą z powołania. Kocham dzieci i zawsze marzyłam żeby zajmować się ich leczenie. Ponadto sama jestem rodzicem i dlatego rozumiem niepokój, lęk i troskę rodziców, gdy ich dziecko jest chore.
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ, który ukończyła w 2010roku. Po odbyciu stażu podyplomowego, rozpoczęła specjalizację w zakresie pediatrii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, na Oddziale Chorób Zakaźnych i Hepatologii.
W październiku 2017 zdałaPaństwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii.
Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w praktycznych kursach oraz kongresach z zakresu pediatrii jak również ultrasonografii

Harmonogram przyjęć lekarzy POZ
Ważne informacje

W przypadku Pacjentów którzy dokonali wyboru lekarza rodzinnego w naszej placówce PIERWSZA wizyta obowiązkowo odbywa się w formie BEZPOŚREDNIEJ WIZYTY W PRZYCHODNI. Pacjent na pierwszą wizytę u lekarza rodzinnego powinien zgłosić się z:

 • ważnym dokumentem tożsamości – dowód osobisty, paszport/karta pobytu
 • w przypadku braku posiadania numeru pesel konieczny jest dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne
 • pełną dokumentacją medyczną z dotychczasowego leczenia.

W przypadku dzieci:

 • karta szczepień – w przypadku Obcokrajowców karta szczepień musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego
 • karta wypisu dziecka ze szpitala tzw. Karta urodzenia dziecka

Oczywiście. Możecie Państwo osobiście lub mailowo umówić termin pierwszej wizyty u lekarza i bezpośrednio przez wizytą dokonać formalności związanych ze złożeniem deklaracji. W takiej sytuacji zapraszamy do rejestracji 10 minut przed terminem wizyty w celu uzupełnienia dokumentacji.

Pierwsza wizyta w naszej placówe zawsze odbywa się w kontakcie bezpośrednim z lekarzem w przychodni. Kolejne wizyty w zależności od Państwa preferencji są realizowane w postaci wizyt bezpośrednich, teleporad lub wideoporad

Ważne! Badania wystawiane są przez lekarzaTYLKO I WYŁĄCZNIE podczas wizyty bezpośredniej pacjenta w przychodni.

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

 
 • sód
 • potas
 • wapń zjonizowany
 • żelazo
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
 • stężenie transferyny
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
 • mocznik
 • kreatynina
 • glukoza
 • test obciążenia glukozą
 • białko całkowite
 • proteinogram
 • albumina
 • białko C-reaktywne (CRP)
 • kwas moczowy
 • cholesterol całkowity
 • cholesterol-HDL
 • cholesterol-LDL
 • triglicerydy (TG)
 • bilirubina całkowita
 • bilirubina bezpośrednia
 • fosfataza alkaliczna (ALP)
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
 • amylaza
 • kinaza kreatynowa (CK)
 • osfataza kwaśna całkowita (ACP)
 • czynnik reumatoidalny (RF)
 • miano antystreptolizyn O (ASO)
 • hormon tyreotropowy (TSH)
 • antygen HBs-AgHBs
 • VDRL
 • FT3
 • FT4
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.
 
 

Badania hematologiczne

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • retykulocyty
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

Badania moczu

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
 • ilościowe oznaczanie białka
 • ilościowe oznaczanie glukozy
 • ilościowe oznaczanie wapnia
 • ilościowe oznaczanie amylazy

Badania kału

 • badanie ogólne
 • pasożyty
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.
 
 

Badania układu krzepnięcia

 • wskaźnik protrombinowy (INR)
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
 • fibrynogen

Badania mikrobiologiczne

 • posiew moczu z antybiogramem
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Spirometria

 
 

Badania ultrasonograficzne (USG)

 • USG tarczycy i przytarczyc
 • USG ślinianek
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
 • USG obwodowych węzłów chłonnych

Zdjęcia radiologiczne

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcie czaszki
 • zdjęcie zatok
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

Badania endoskopowe

 • gastroskopia
 • kolonoskopia

Jeśli nie udało Ci się skontaktować z nami drogą telefoniczną na numer tel. 12 415 81 12 , prosimy o przesłanie wiadomości email na adres: rejestracja@unimed-nzoz.pl

Przychodnia udziela świadczeń na rzecz nieubezpieczonych zgodnie z cennikiem. 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Personelu wprowadzono następujące zasady:

 • obowiązkowo należy założyć maseczkę zakrywającą usta i nos
 • należy postępować zgodnie z poleceniami personelu przychodni
 • do przychodni nie można wprowadzać rowerów, hulajnóg itp. Przed przychodnią zamontowane są stojaki do których należy przypiąć pojazd
 • do przychodni nie można wjeżdżać na rolkach, deskorolkach itp.
 • do przychodni nie można wprowadzać zwierząt
 • na terenie przychodni nie można palić papierosów i spożywać alkoholu
 • do przychodni nie można wnosić przedmiotów niebezpiecznych. PAMIĘTAJ! w przychodni przebywają dzieci i osoby starsze

Przychodnia posiada miejsca parkingowe dla Pacjentów znajdująca się na końcu drogi po prawej stronie od wjazdu do przychodni. PAMIĘTAJ żeby nie parkować poza wyznaczonymi miejscami tj. na trawnikach a także przed wejściem do przychodni i na drodze prowadzącej na parking. Zatrzymując samochód poza wyznaczonymi miejscami blokujesz wjazd służbom ratowniczym. Jeśli nie ma miejsca na parkingu przychodni powinieneś zaparkować poza terenem przychodni.