Podstawowa opieka zdrowotna

Do Państwa dyspozycji oddajemy świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.  

Lekarz POZ
Deklaracja do pobrania

Co zaoferuje lekarz POZ?
Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad ubezpieczonym oraz koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny. Jeśli pacjent czegoś nie rozumie odnośnie leczenia, może porozmawiać o tym z lekarzem POZ. Jeśli stan zdrowia pacjenta wymaga dalszych badań i leczenia u lekarza specjalisty, lekarz POZ wyda konieczne skierowania.
SKŁADAJĄC DEKLARACJE WYBIERZ:
DLA DOROSŁYCH:
DR BOŻENA LUDWIN
DR MAŁGORZATA KITA
DLA DZIECI:
DR ALEKSANDRA PACUŁA

Pielęgniarka POZ
Deklaracja do pobrania

Jak pomoże pielęgniarka POZ?
Pielęgniarka POZ planuje i realizuje opiekę pielęgniarską w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych. Na podstawie zleceń lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wykonuje zastrzyki i zabiegi w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta.

SKŁADAJĄC DEKLARACJE WYBIERZ:
DLA DOROSŁYCH I DZIECI
PIELĘGNIARKA ANNA KUBICA
PIELĘGNIARKA ANNA LITEWKA

Położna POZ
Deklaracja do pobrania

Znasz kompetencje położnej POZ?
Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia. Druga grupa jej pacjentów to noworodki do 2 miesiąca życia.


SKŁADAJĄC DEKLARACJE WYBIERZ:
POŁOŻNA ANNA ZAMARSKA-KOCZUR

Procedura składania deklaracji

W naszej placówce możecie Państwo wybrać swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę i położną POZ. 

Deklaracje możecie Państwo złożyć:

Rejestracja

12 415 81 12

Zapraszamy do kontaktu w godzinach od 8.00 do 18.00

Pamiętaj! Odwołaj wizytę z której nie możesz skorzystać. Wystarczy, że zadzwonisz lub napiszesz e-mail.

Pamiętaj! Na wizytę zgłoś się punktualnie. Twoje spóźnienie dłuższe niż 10 minut spowoduje że wizyta nie odbędzie się ze względu na zaplanowane dalsze wizyty.

!! Konieczność odwoływania wizyt dotyczy także zaplanowanych szczepień dzieci !! 

Nasi Specjaliści

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Od początku moja praca za-wodowa związana była z chorobami układu oddechowego i gruźlicą. Zaczynałam jako lekarz stażysta w Od-dziale Chorób Płuc KKS im. Jana Pawła II. Tam też uzyskałam specjalizacją z zakresu chorób płuc. Kolejnym miejscem mojej pracy była i jest do dzisiaj od kilkudziesięciu lat Poradnia Specjalistyczna Gruźlicy i Chorób Płuc. Jestem też od wielu lat kierownikiem tej placówki, co stanowiło asumpt do uzyskania specjalizacji w zakresie organizacji ochrony zdrowia. Od kilku lat pracuję także jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a od kilkunastu lat jestem specjalistą medycyny rodzinnej.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jestem absolwentem CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po odbyciu rocznego stażu
podyplomowego rozpocząłem pracę jako lekarz POZ, aby pół roku później zacząć specjalizacje z
medycyny rodzinnej. Celem zdobycia doświadczenia rozpocząłem także pracę w kilku poradniach
opieki całodobowej.
W pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej imponuje mi szybka dostępność do lekarzy, co
pozwala towarzyszyć pacjentowi w jego często pierwszym spotkaniu z opieka zdrowotną i tym
samym umożliwia rozpoczęcie diagnostyki i leczenia.
Aktualnie pracuję jako lekarz POZ w przychodniach i opiekach całodobowych na terenie
Małopolski przyjmując zarówno dzieci jak pacjentów dorosłych oraz kontynuuję szkolenie
specjalizacyjne.

Jestem Absolwentką Dniepropietrowskiej Akademii Medycznej. Specjalizację z alergologii uzyskałam na Donieckim Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. М.Gorkiego MOZ. Posiadam nostryfikację dyplomu.

Mam ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe w diagnozowaniu i leczeniu chorób alergologicznych u dorosłych i dzieci już od 1 roku życia. Posiadam doświadczenie zarówno w pracy na oddziałach, jak i w poradniach alergologicznych.

Obecnie pracuję w Poradni Dermatologii Alergologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

W swojej codziennej praktyce zawodowej zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób o podłożu alergicznym – alergii pokarmowych, alergii kontaktowanych, alergii wziewnych, alergii iniekcyjnych i innych.

Wykonuje testy alergiczne – naskórkowe testy płatkowe (NTP), skórne testy punktowe (STP), badania z krwi.

Specjalizuje się w immunoterapii alergenowej, czyli odczulaniu. Kwalifikuje pacjentów do tej terapii.

Kieruję również pacjentów na badania spirometryczne – jedno z najważniejszych badań pozwalających na dokładną ocenę czynności płuc i ustalam z pacjentem ścieżkę leczenia.

Regularnie biorę udział w szkoleniach, konferencjach naukowych i zjazdach alergologicznych i pulmonologicznych.

Uczestniczyłam w licznych sympozjach i kongresach dotyczących diagnostyki i leczenia chorób alergicznych.

Jestem członkiem Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej/ European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)

Jestem lekarzem pediatrą z powołania. Kocham dzieci i zawsze marzyłam żeby zajmować się ich leczenie. Ponadto sama jestem rodzicem i dlatego rozumiem niepokój, lęk i troskę rodziców, gdy ich dziecko jest chore.

Ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w 2009r, Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pediatrii odbyłam na Oddziale Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. uzyskując tytuł Specjalisty Pediatrii w 2019 r.

Zawartość przełącznika

Jestem lekarzem pediatrą z powołania. Kocham dzieci i zawsze marzyłam żeby zajmować się ich leczenie. Ponadto sama jestem rodzicem i dlatego rozumiem niepokój, lęk i troskę rodziców, gdy ich dziecko jest chore.
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ, który ukończyła w 2010roku. Po odbyciu stażu podyplomowego, rozpoczęła specjalizację w zakresie pediatrii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, na Oddziale Chorób Zakaźnych i Hepatologii.
W październiku 2017 zdałaPaństwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii.
Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w praktycznych kursach oraz kongresach z zakresu pediatrii jak również ultrasonografii

Harmonogram przyjęć lekarzy POZ
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

SPRAWDŹ GDZIE UZYSKAĆ POMOC PO GODZINACH PRACY PRZYCHODNI POZ

Ważne informacje

W przypadku Pacjentów którzy dokonali wyboru lekarza rodzinnego w naszej placówce PIERWSZA wizyta obowiązkowo odbywa się w formie BEZPOŚREDNIEJ WIZYTY W PRZYCHODNI. Pacjent na pierwszą wizytę u lekarza rodzinnego powinien zgłosić się z:

 • ważnym dokumentem tożsamości – dowód osobisty, paszport/karta pobytu
 • w przypadku braku posiadania numeru pesel konieczny jest dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne
 • pełną dokumentacją medyczną z dotychczasowego leczenia.

W przypadku dzieci:

 • karta szczepień – w przypadku Obcokrajowców karta szczepień musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego
 • karta wypisu dziecka ze szpitala tzw. Karta urodzenia dziecka

Oczywiście. Możecie Państwo osobiście lub mailowo umówić termin pierwszej wizyty u lekarza i bezpośrednio przez wizytą dokonać formalności związanych ze złożeniem deklaracji. W takiej sytuacji zapraszamy do rejestracji 10 minut przed terminem wizyty w celu uzupełnienia dokumentacji.

Pierwsza wizyta w naszej placówe zawsze odbywa się w kontakcie bezpośrednim z lekarzem w przychodni. Kolejne wizyty w zależności od Państwa preferencji są realizowane w postaci wizyt bezpośrednich, teleporad lub wideoporad

Ważne! Badania wystawiane są przez lekarzaTYLKO I WYŁĄCZNIE podczas wizyty bezpośredniej pacjenta w przychodni.

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

 
 • sód
 • potas
 • wapń zjonizowany
 • żelazo
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
 • stężenie transferyny
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
 • mocznik
 • kreatynina
 • glukoza
 • test obciążenia glukozą
 • białko całkowite
 • proteinogram
 • albumina
 • białko C-reaktywne (CRP)
 • kwas moczowy
 • cholesterol całkowity
 • cholesterol-HDL
 • cholesterol-LDL
 • triglicerydy (TG)
 • bilirubina całkowita
 • bilirubina bezpośrednia
 • fosfataza alkaliczna (ALP)
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
 • amylaza
 • kinaza kreatynowa (CK)
 • osfataza kwaśna całkowita (ACP)
 • czynnik reumatoidalny (RF)
 • miano antystreptolizyn O (ASO)
 • hormon tyreotropowy (TSH)
 • antygen HBs-AgHBs
 • VDRL
 • FT3
 • FT4
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.
 
 

Badania hematologiczne

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • retykulocyty
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

Badania moczu

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
 • ilościowe oznaczanie białka
 • ilościowe oznaczanie glukozy
 • ilościowe oznaczanie wapnia
 • ilościowe oznaczanie amylazy

Badania kału

 • badanie ogólne
 • pasożyty
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.
 
 

Badania układu krzepnięcia

 • wskaźnik protrombinowy (INR)
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
 • fibrynogen

Badania mikrobiologiczne

 • posiew moczu z antybiogramem
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Spirometria

 
 

Badania ultrasonograficzne (USG)

 • USG tarczycy i przytarczyc
 • USG ślinianek
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
 • USG obwodowych węzłów chłonnych

Zdjęcia radiologiczne

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcie czaszki
 • zdjęcie zatok
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

Badania endoskopowe

 • gastroskopia
 • kolonoskopia

Jeśli nie udało Ci się skontaktować z nami drogą telefoniczną na numer tel. 12 415 81 12 , prosimy o przesłanie wiadomości email na adres: rejestracja@unimed-nzoz.pl

Przychodnia udziela świadczeń na rzecz nieubezpieczonych zgodnie z cennikiem. 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Personelu wprowadzono następujące zasady:

 • obowiązkowo należy założyć maseczkę zakrywającą usta i nos
 • należy postępować zgodnie z poleceniami personelu przychodni
 • do przychodni nie można wprowadzać rowerów, hulajnóg itp. Przed przychodnią zamontowane są stojaki do których należy przypiąć pojazd
 • do przychodni nie można wjeżdżać na rolkach, deskorolkach itp.
 • do przychodni nie można wprowadzać zwierząt
 • na terenie przychodni nie można palić papierosów i spożywać alkoholu
 • do przychodni nie można wnosić przedmiotów niebezpiecznych. PAMIĘTAJ! w przychodni przebywają dzieci i osoby starsze

Przychodnia posiada miejsca parkingowe dla Pacjentów znajdująca się na końcu drogi po prawej stronie od wjazdu do przychodni. PAMIĘTAJ żeby nie parkować poza wyznaczonymi miejscami tj. na trawnikach a także przed wejściem do przychodni i na drodze prowadzącej na parking. Zatrzymując samochód poza wyznaczonymi miejscami blokujesz wjazd służbom ratowniczym. Jeśli nie ma miejsca na parkingu przychodni powinieneś zaparkować poza terenem przychodni.