Poradnia Leczenia Uzależnień

Oferujemy profesjonalną i bezpłatną psychoterapię oraz  konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) oraz uzależnionych behawioralnie (hazard, seks, zakupy, praca, Internet/komputer) i członków ich rodzin – osób współuzależnionych oraz osób z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika.

Podjęcie terapii w poradni nie wymaga posiadania skierowania.

AKTUALNOŚCI

Harmonogram pracy zespołu terapeutycznego

Zespół terapeutyczny

pracuje pod superwizją Jacka Wysowskiego

Ważne informacje

Na terapię możesz zapisać się osobiście w godzinach 8.00 – 20.00, dzwoniąc na numer 12 415 81 12 lub pisząc wiadomość email na adres rejestracja@unimed-nzoz.pl

Na pierwszą wizytę potrzebny jest dowód osobisty a także dokumentacja z poprzedniego leczenia. Kwalifikacją do rozpoczęcia terapii jest rozmowa przeprowadzona z terapeutą oraz konsultacja z lekarzem psychiatrą.

Realizujemy terapię w oparciu o kontrakt z Gminą Miejską Kraków. Terapia dla osób zamieszkałych na terenie miasta Krakowa jest bezpłatna.

Niestety nie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą prywatnej psychoterapii.

Przyjmujemy do terapii osoby pełnoletnie.

Obecnie do końca roku 2021 nie posiadamy już miejsc na terapię. Prowadzimy jednakże listę rezerwową i w przypadku pojawienia się miejsc kontaktujemy się z osobami z listy rezerwowej.

Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia się, osoba chcąca podjąć leczenie zostanie wpisana na listę oczekujących i zostanie jej wyznaczony termin, w którym będzie mogło być ono zrealizowane.

Kontrakt terapeutyczny to zbiór zasad i ustaleń które porządkują proces terapeutyczny. Kontrakt podpisywany jest między terapeutą a pacjentem dwukrotnie. Pierwszy raz za czas diagnozy i kolejny raz w momencie rozpoczynania procesu terapeutycznego.

Kontrakt wstępny- na okres diagnozy

Kontrakt terapeutyczny