Oddział dzienny leczenia uzależnienia do alkoholu

Oferujemy profesjonalną i bezpłatną psychoterapię w formie oddziału dziennego dla osób uzależnionych od alkoholu. Terapia w oddziale dziennym trwa 8 tygodniu i realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

Zespół terapeutyczny

Zespół pracuje pod superwizją Jacka Wysowskiego

Procedura przyjęcia na oddział dzienny leczenia uzależnienia od alkoholu

WOLNE TERMINY W ODDZIALE DZIENNYM! MOŻLIWOŚĆ ROZPOCZĘCIA TERAPII W TYM TYGODNIU!

Aby zgłosić się na oddział dzienny należy skontaktować się telefonicznie tel. 12 415 81 12 lub mailowo: oddzialdzienny@unimed-terapia.pl w celu ustalenia wstępnego terminu przyjęcia na oddział.

Na oddział wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatry. Wzór skierowania do pobrania w zakładce DLA PACJENTA – DRUKI I WNIOSKI. Skierowanie wystawione przez lekarza ważne jest przez 30 dni. Na czas pobytu w oddziale wystawiane jest zwolnienie lekarskie.

Po uzyskaniu skierowania należy ponownie skontaktować się telefonicznie tel. 12 415 81 12 lub mailowo: oddzialdzienny@unimed-terapia.pl w celu dokonania ustalenia daty rozpoczęcia terapii.

Oddział dzienny leczenia uzależnienia od alkoholu znajduje się przy ul. Balickiej 35 w Krakowie.

Terapia w oddziale dziennym skierowana jest do osób pełnoletnich

Do terapii w oddziale dziennym kwalifikowane są osoby uzależnione od alkoholu

Terapia na oddziale dziennym trwa minimum 8 tygodni i realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

Tak, warunkiem realizowania terapii w oddziale dziennym jest codzienna obecność przez 8 tygodni.

Tak, długość terapii ustalana jest indywidualnie dla każdego z Pacjentów i wynosi minimum 8 tygodni.

Tak, na czas pobytu w oddziale lekarz psychiatra wystawia zwolnienie lekarskie

Tak, codziennie Pacjenci mają zapewniony jeden posiłek

Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów na terenie oddziału oraz przed budynkiem oddziału.

  • aktywny ciąg alkoholowy
  • aktywny stan psychotyczny
  • poważne zaburzenia psychiczne
  • nieleczone choroby przewlekłe
  • głębokie zaburzenia osobowości
  • obecność na terapii osoby bliskiej lub osoby z którą pozostaje się w relacjach służbowych

Tak, dzień na oddziale dziennym rozpoczyna procedura badania alkomatem

Tak, po ukończeniu terapii na oddziale otrzymasz kartę wypisową wraz z dalszymi zaleceniami

Nie ale jest ona główną formą oddziaływań terapeutycznych realizowanych na oddziale. Dodatkowo każdy z Pacjentów około raz w tygodniu realizuje indywidualne spotkanie z terapeutą.