Candis - indywidualny program terapii dla użytkowników konopi

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min. każda, które realizowane są  w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Terapia jest bezpłatna.

Głównym celem projektu jest zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania wśród odbiorców programu.

Program opiera się na następujących działaniach skierowanych bezpośrednio do adresatów programu:

  • sesjach diagnostycznych z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień
  • realizacji programu Candis zgodnie z założeniami i podręcznikiem programu Candis przez realizatorów posiadających certyfikat uprawniający do prowadzenia programu
  • pogłębionych oddziaływaniach psychoterapeutycznych indywidualnych i grupowych
  • poradnictwie prawnym
  • konsultacjach psychiatrycznych
  • wsparciu psychologicznym skierowanym do rodzin i bliskich

Szybka rejestracja

(12) 415 81 12

Zadzwoń aby umówić termin wizyty

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Program CANDIS jest rekomendowany i promowany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Ministra Zdrowia

Terapeuci Candis

Terapeuci uzależnień
Martyna Mydlarz
Aleksandra Mocko-Rakoczy
Adam Wojakiewicz
Aleksandra Ormicka

Ludzie mówią

Super personel, szybka i sprawna rejestracja. Polecam.
Karolina Szafraniec
Pacjentka